Linux scp ile dosya aktarımı

linux ssh üzerinden scp ile dosya veya klasör aktarımı oldukça basit ve işe yarayan bir işlemdir.

Bulunduğum sunucudan başka sucuya ssh ile dosya gönderme

scp dosya.txt root@uzaksunucu_ip_adresi:/dizin

başka bir linux sunucudan bulunduğum sunucuya ssh ile dosya aktarımı
Aşağıda kullanılan / dizini dosyanın ana dizine kopyalanacağı anlamına gelir.

scp root@uzaksunucu:dosya.txt /

scp ile klasör kopyalama
Eğer bir klasör kopyalıyorsak -r kullanırız.

scp -r /klasor root@uzak_sunucu_ip_adresi:/uzak_sunucu_klasörü

ssh scp ile dosya aktarımında karşı sunucu portu farklıysa
Farklı port kullanmak için -P kullanırız. port numarasının 2100 olduğunu varsayalım

scp -P 2100dosya.txt root@uzak_sunucu_ip_adresi:/klasor