Browse Month

Eylül 2014

Bash Remote Code Execution Açığı

Linux Centos 3.0 – 4.2.x işletim sistemi kullanan sistemler için 24 eylülden itibaren duyurulan açık Network üzerinden kimlik denetimi olmadan bash’e erişilebilmesi durumunda uzaktan komut çalıştırmaya imkan tanımaktadır.

Açık varmı kontrol etmek için;

env x='() { :;}; echo vulnerable’ bash -c “echo this is a test”

Aşağıdaki sonuç çıkıyorsa sunucunuzda bash açığı var anlamına gelmektedir.

vulnerable
this is a test

Açığı gidermek için aşağıdaki komutu kullanarak güncelleme yapmanız gerekir.

yum update bash -y