Browse Month

Ağustos 2018

linux ping kapatma

Linux sunucunuzu ping’e kapatmak için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Bu işlemden sonra sunucunuza ping atamazlar.

nano ile sysctl.conf dosyasını açıyoruz;

Devamı..

Linux SSH Arama Komutları

Linux sistemlerde gelişmiş arama sistemi vardır. Klasör veya dosya aramanın haricinde dosya içinden kelime arama ile ilgili işe yarar komutları bu yazımızda bulabilirsiniz

Ssh ile Klasör arama

/ ana dizini temsil eder. Home içinde arayacaksanız /home olarak değiştirmeniz gerekiyor

find / -type d -name "klasör adı"

Ssh ile dosya ismi arama

find / -type f -name DOSYAİSMİ

Dosya içinde kelime aramak istiyorsanız

find . -iname '*.php' | xargs grep 'kelime' -sl

‘.*php’ sadece php dosyaların içinde arayacaktır. ‘*’ olarak bırakırsanız tüm dosyalarda arayacaktır.

‘kelime’ yazan bölümü arayacağınız kelime olarak değiştiriniz.

Linux Tarih Saat Ayarları

Centos veya Redhat, ubuntu , fedora gibi linux türevlerinde tarih ve saatinizin otomatik senkronize ile çalışmasını istiyorsanız aşağıdaki gibi ntp kurarak senkronize olmasını sağlayabilirsiniz

yum install ntp
chkconfig ntpd on
ntpdate pool.ntp.org
service ntpd start

Anlık olarak uzak sunucudan güncelleme (otomatik senkronize olmaz)

/usr/bin/rdate -s time-a.timefreq.bldrdoc.gov

Tarih ve Saati manuel ayarlamak için

date -s “11/23/2013 22:46:17”

Zaman Dilimi (timezone) ayarları (Debian , ubuntu için)

dpkg-reconfigure tzdata

Redhat , fedora için

ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
tzselect

veya diğer seçenek, bios saatini sunucu saatiniz olarak kullanmak isterseniz

hwclock –systohc

ssl için https yönlendirme

Sitenizin https:// ile çalışması için ssl sertifikanız olması gerekmektedir.

Linux sunucularda http’den https adresine yönlendirme için site dosyalarınızın bulunduğu dizinin içinde bulunan .htaccess dosyanıza (eğer yoksa oluşturmanız gerkecektir) aşağıdaki kodu eklediğinizde tüm sayfa linkleri https adresinize yönlenecektir.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Windows sunucularda web.config dosyanızı aşağıdaki örneğe göre düzenleyebilirsiniz.

<configuration>
<system.webserver>
<rewrite>
<rules>
<rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopprocessing="true">
<match url="(.*)">
<conditions>
<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignorecase="true">
</add></conditions>
<action type="Redirect" redirecttype="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}">
</action></match></rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webserver>
</configuration>

WordPress siteleriniz içinde yukarıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

Eğer wordpress kullanıyorsanız sol menüden, “Ayarlar” -> “Genel” sayfasında “WordPress adresi (URL)” ve “site adresi (URL)” kısımlarını https olarak değiştirmeniz gerekecektir.