Ssh mysql işlemleri

Size bu yazımda Ssh üzerinden mysql ile yapılabilen işlemleri anlatacağım.

Ssh ile mysql sunucusuna bağlanmak
Aşağıdaki komutu girdiğinizde sizden mysql root şifrenizi isteyecektir. Bağlanabilmeniz için mysql şifrenizi girmeniz gerekir.

mysql -u root -p

Ssh ile Mysql kullanıcısı oluşturma

CREATE USER ‘kullanici_adi‘@’%’ IDENTIFIED BY ‘sifre‘;
FLUSH PRIVILEGES;

Ssh ile mysql veritabanı oluşturma

CREATE DATABASE db-isminiz-buraya;
FLUSH PRIVILEGES;

Ssh ile mysql veri tabanına kullanıcı yetkisi verme
bu örnekte % kullanıldığı için kullanıcıya ait şifreyi bilen tüm kullanıcılar veri tabanına erişim yapabilir. Kısıtlamak için % yerine bir ip adresi yazabirsiniz.

GRANT ALL ON veritabani.* TO ‘veritabanı_kullanıcı‘@’%’;
FLUSH PRIVILEGES;

ssh ile Veri tabanı kullanıcısına veri tabanı için farklı yetkiler verme

GRANT  SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON database_name.* TO ‘kullanici_adi’@’localhost′;
FLUSH PRIVILEGES;

Ssh ile veri tabanı kullanıcısına ait tüm yetkileri kaldırmak için

REVOKE ALL ON *.* TO ”kullanici_adi’@’%’;
FLUSH PRIVILEGES;

ssh ile veri tabanına ait sadece belirli bir yetkiyi kaldırmak

REVOKE INSERT ON *.* TO ”kullanici_adi’@’%’;
FLUSH PRIVILEGES;

ssh ile veri tabanı kullanıcısı silmek

DROP USER kullanici_adi;
FLUSH PRIVILEGES;

Önemli Not : ssh ile mysql kullanıcı escort bayan yetkisi verirken % işaretini kullanmanız bu kullanıcıya şifresini bilen tüm ip adreslerinden bağlantı sağlanabileceği anlamına gelir. % yerine ip adresi kullandığınızda sadece belirlediğiniz ip adresinden bağlanılabilir.

Mesela örnek olarak bir kullanıcı oluşturalım , kullanıcıya tüm ip adresleri bağlanabilsin ve sunucudaki tüm veri tabanlarına ulaşabilsin.

CREATE USER ‘kullanici_adi‘@’%’ IDENTIFIED BY ‘sifre‘;
GRANT ALL ON *.* TO ‘olusturdugunuz_kullanıcı‘@’%’;

işleminiz bittiğinde FLUSH PRIVILEGES; kullanarak yaptığınız değişikliği veya işlemi aktif hale getirebilirsiniz.