ssh zip tar tar.gz işlemleri

Ssh ile bir klasörü zip ile sıkıştırmak 

zip -r klasor.zip klasor

Ssh ile zipli dosya açmak

unzip dosya.zip

Ssh ile tar.gz ile sıkıştırmak

tar -zcf arşiv-name.tar.gz klasöradı/

Ssh ile tar.gz uzantılı dosya açmak

tar -zxvf dosya.tar.gz

Ssh ile .rar dosyası açmak

rar x archive.rar