Ortaklık Programı

WEBKUR SATIŞ ORTAKLIĞI KAZANDIRIYOR!

Webkur satış ortaklığı programı ile sizde kazanabilirsiniz. Hosting hizmetleri ile ilgili bize yönlendireceğiniz yeni müşterilerin ödemelerinden  %10 kazanç elde edebilirsiniz. Devamı..

ssh zip tar tar.gz işlemleri

Ssh ile bir klasörü zip ile sıkıştırmak 

zip -r klasor.zip klasor

Ssh ile zipli dosya açmak

unzip dosya.zip

Ssh ile tar.gz ile sıkıştırmak

tar -zcf arşiv-name.tar.gz klasöradı/

Ssh ile tar.gz uzantılı dosya açmak

tar -zxvf dosya.tar.gz

Ssh ile .rar dosyası açmak

rar x archive.rar

Linux scp ile dosya aktarımı

linux ssh üzerinden scp ile dosya veya klasör aktarımı oldukça basit ve işe yarayan bir işlemdir.

Bulunduğum sunucudan başka sucuya ssh ile dosya gönderme

scp dosya.txt root@uzaksunucu_ip_adresi:/dizin

başka bir linux sunucudan bulunduğum sunucuya ssh ile dosya aktarımı
Aşağıda kullanılan / dizini dosyanın ana dizine kopyalanacağı anlamına gelir.

scp root@uzaksunucu:dosya.txt /

scp ile klasör kopyalama
Eğer bir klasör kopyalıyorsak -r kullanırız.

scp -r /klasor root@uzak_sunucu_ip_adresi:/uzak_sunucu_klasörü

ssh scp ile dosya aktarımında karşı sunucu portu farklıysa
Farklı port kullanmak için -P kullanırız. port numarasının 2100 olduğunu varsayalım

scp -P 2100dosya.txt root@uzak_sunucu_ip_adresi:/klasor

 

Ssh mysql işlemleri

Size bu yazımda Ssh üzerinden mysql ile yapılabilen işlemleri anlatacağım.

Ssh ile mysql sunucusuna bağlanmak
Aşağıdaki komutu girdiğinizde sizden mysql root şifrenizi isteyecektir. Bağlanabilmeniz için mysql şifrenizi girmeniz gerekir.

mysql -u root -p

Ssh ile Mysql kullanıcısı oluşturma

CREATE USER ‘kullanici_adi‘@’%’ IDENTIFIED BY ‘sifre‘;
FLUSH PRIVILEGES;

Ssh ile mysql veritabanı oluşturma

CREATE DATABASE db-isminiz-buraya;
FLUSH PRIVILEGES;

Ssh ile mysql veri tabanına kullanıcı yetkisi verme
bu örnekte % kullanıldığı için kullanıcıya ait şifreyi bilen tüm kullanıcılar veri tabanına erişim yapabilir. Kısıtlamak için % yerine bir ip adresi yazabirsiniz.

GRANT ALL ON veritabani.* TO ‘veritabanı_kullanıcı‘@’%’;
FLUSH PRIVILEGES;

ssh ile Veri tabanı kullanıcısına veri tabanı için farklı yetkiler verme

GRANT  SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON database_name.* TO ‘kullanici_adi’@’localhost′;
FLUSH PRIVILEGES;

Ssh ile veri tabanı kullanıcısına ait tüm yetkileri kaldırmak için

REVOKE ALL ON *.* TO ”kullanici_adi’@’%’;
FLUSH PRIVILEGES;

ssh ile veri tabanına ait sadece belirli bir yetkiyi kaldırmak

REVOKE INSERT ON *.* TO ”kullanici_adi’@’%’;
FLUSH PRIVILEGES;

ssh ile veri tabanı kullanıcısı silmek

DROP USER kullanici_adi;
FLUSH PRIVILEGES;

Önemli Not : ssh ile mysql kullanıcı escort bayan yetkisi verirken % işaretini kullanmanız bu kullanıcıya şifresini bilen tüm ip adreslerinden bağlantı sağlanabileceği anlamına gelir. % yerine ip adresi kullandığınızda sadece belirlediğiniz ip adresinden bağlanılabilir.

Mesela örnek olarak bir kullanıcı oluşturalım , kullanıcıya tüm ip adresleri bağlanabilsin ve sunucudaki tüm veri tabanlarına ulaşabilsin.

CREATE USER ‘kullanici_adi‘@’%’ IDENTIFIED BY ‘sifre‘;
GRANT ALL ON *.* TO ‘olusturdugunuz_kullanıcı‘@’%’;

işleminiz bittiğinde FLUSH PRIVILEGES; kullanarak yaptığınız değişikliği veya işlemi aktif hale getirebilirsiniz.

Vmware Esxi Üzerinden Sunucu Taşıma

Vmware sunucularınıız 0 veri kaybı ile taşımayı anlatacağım ; Taşımayı denk sürümler arası yapmalısınız yani Vmware Esxi 4x – 4x arası Vmware 5x – 5x arası şeklinde. Taşıma uzun süreceği için taşımayı bir sanal sunucuda başlatmakta fayda var.

Öncelikle SSH dan veri çekimini sağlamak için ssh aktif etmek gerekli gerekli.

SSH Akit ettikten sonra eski vmware esxi sunucunuzun SSH bağlanıyorsunuz

cd /vmfs/volumes/datastore1 ile VDS dosyaların bulunduğu dizine giriyoruz

ls komutu ile dizindeki dosyaları listeleyebilrisiniz

Yukardaki ls komutu ile de klasör isimlerini de belirledikten sonra taşıma işleminin başlatılması için gerekli komutları uyguluyoruz

scp -r klasoradi root@yeniesxiserverip:/vmfs/volumes/datastore1/ komutunu uyguladıktan sonra taşımamız başlıyor .

Taşıma tamamlandıktan sonra bir kaç işlem daha kalmakta.

Vmware Esxi panelinden Summary sekmesine geliyoruz .Sağdaki datastore sekmesinde ki hangi diske yüklediyseniz 2 kere tıklayarak giriyoruz ve hemen oradan vds klasörüne giriyoruz

Şimdi en üsteki vdsdosyasi.vmx dosyasına sağ tıklayıp Add to Inventoy tıklayarak vmware panele ekliyoruz her şey bu kadar.

Şimdi VDS panele düştü start komutu ile start verebilirsiniz

Maldet Kurulumu ve Shell Taraması

Bu yazımızda linux sunucumuza maldet kurarak sunucu içersinde shell taraması nasıl yapılır bunu anlatacağız.

Maldet Nedir?

Maldet yazılımı Linux sunucularda zararlı malware ( trojan, backdoor, worm, adware vb) uygulamalarını sunucularımızda tespit etmeye yarar. Yazılımın kurulumu ve kullanımı aşağıda anlatılmıştır.

Maldet Kurulum

wget http:\\www.rfxn.comdownloadsmaldetect-current.tar.gz
tar zxvf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-*
sh install.sh
rm -rfv maldetect-

 

Kurulumu yukarıdaki komutlar ile tamamladıktan sonra tarama işlemlerine başlayabilirsiniz. Tarama esnasında sunucunuzda yavaşlama olacak ve I/O kullanımı yükselekcektir.

Maldet Kullanım
Tüm sunucuyu taratmak için kullandığımız komut aşağıdaki gibidir, tüm dosyaları tek tek tarayacağı işin işlem uzun sürecektir.

maldet -a /home/?/public_html

Tek kullanıcı tarama işlemi için ;

Plesk panelde tarama yapmak için

maldet -a /var/www/vhosts/siteadresiniz.com/httpdocs

Cpanel için

maldet -a /home/kullanici/public_html

daha sonra rapor numarası görünecektir.

files scanned: 1 hits 0 cleaned

Yukarıda görünen çıktı 1 adet zararlı dosya olduğunu söylüyor

maldet –report numara

komutu ile ayrıntılı olarak tarama sonucuna erişebilirsiniz.

maldet -q numara

komutuyla zararlı dosyaların karantinaya alınmasını sağlayabilirsiniz.

ifconfig

ifconfig linux üzerinde network ile ilgili işlemlerinizi yapmaya yarayan bir araçtır. Network ip konfigurasyonları ifconfig ile kolay yapılmaktadır.

eth0 isminde bir ethernet kartımız olduğunu düşünürsek;

ifconfig eth0

komutu ile eth0 kartına ait bilgileri görüntüleyebiliriz.

Makinada bulanan tüm network kartlarının bilgilerini görmek istersek

ifconfig -a

Ethernet kartını aktif etmek için

ifconfig eth0 up

Ethernet kartının çalışmasını durdurmak için

ifconfig eth0 down

ethernet kartına ip tanımalamak için

ifconfig eth0 192.168.1.5

subnet tanımlamak için

ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

broadcast tanımalamak için

ifconfig eth0 broadcast 192.168.1.255

hepsini birkere de yapmak için

ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

linux snmp kurulumu

Snmp ile sunucularınızın anlık durumlarını izleyebilir ve geçmişe yönelik olarak durum izlemesi yapabilirsiniz. prtg mrtg gibi yazılımlarla sunucularınız uzaktan kontrol edilerek anlık veya geçmişe yönelik grafiksel sonuçlar görüntüleyebilirsiniz. 

Network durumu, işlemci, ram disk durumları gibi bir çok servisi snmp yoluyla izlemek mümkün. Centos’ta snmp kurulumu yum aracı ile çok kolay yapılmaktadır.

yum -y install net-snmp
yum -y install net-snmp-utils

kurulum tamamlandıktan sonra gerekli konfigurasyonları yapabiliriz.

Konfigurasyon dosyasını açalım

nano /etc/snmp/snmpd.conf

snmpd.conf dosyasını düzenleyelim

## sec.name source community
## ======== ====== =========
com2sec local localhost public
com2sec network_1 192.168.1.5 public

## Access.group.name sec.model sec.name
## ================= ========= ========
group MyROGroup_1 v1 local
group MyROGroup_1 v1 network_1

## MIB.view.name incl/excl MIB.subtree mask
## ============== ========= =========== ====
view all-mibs included .1 80

## MIB
## group.name context sec.model sec.level prefix read write notif
## ========== ======= ========= ========= ====== ==== ===== =====
access MyROGroup_1 “” v1 noauth exact all-mibs none none

disk /
disk /home
disk /backups

konfigurasyon dosyasındaki com2sec network_1 192.168.1.5 public bölümünde bulunan ip adresini snmp bağlantısının izin verileceği ip adresiyle değiştirmeniz gerekmektedir. İzleyeceğiniz diskleri ise

disk /
disk /home
disk /backup

bölümünden ekleyebilirsiniz.

snmp’nin otomatik çalışması için

chkconfig snmpd on

ve snmp servisini başlatmak için

service snmpd start

Dns ön belleği silmek

Bilgisayarınızla bir web sitesine girdiğinizde bilgisayarınız daha sonra tekrar aynı siteye girdiğinizde tekrar dns adresi aramamak için , servis sağlayıcısının dns adresini hafızasında tutar. Hafızasında tutma süresi servis sağlayıcı sunucunun belirlediği ttl süresine göre belirlenir. Bu değer tüm dünyada default olarak 48 saatir.

Eğer web sitesi dns değişikliği yaptıysa bilgisayarınızdaki dns önbelleği eski dns adreslerini gördüğünden dolayı web sitesini yeni servis sağlayıcısından açamaz ve hata alır.

Bu gibi durumlarda bilgisayarınızın dns önbelleğini silmek, açmaya çalıştığınız internet sitesinin  yeni dns adreslerini görmesinde size yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki işlemleri yaparak windows işletim sistemli bir sunucuda dns ön belleğini silebilirsiniz.
Başlat -> çalıştır -> cmd

Açılan cmd komut satırına aşağıdaki komutları uygulayarak dns ön belleğini silebilirsiniz.